Oss jordmødre
Hvem er vi ?

Anne Kathrine Elvinsdatter Stjern:
Har drevet populære svangerskapskurs på Ullevål sykehus tidligere. Jobber nå som jordmor på St.Olavs hospital sin barselavdeling. Er den som er mest dreven av oss og har mest fødsler.

Helene Iversen: Jobber som seksjonsleder/ jordmor på St.Olavs hospital sitt barselhotell og har skrevet hovedoppgave om blivende pappaer.

Anne Karin Skogseth: Jobber som jordmor på St.Olavs hospital på føde/barselavdeling og er også kommunejordmor i Skaun kommune.

Vi har lang erfaring innen fødsel-, svangerskaps-, og barselomsorgen. Tilsammen har vi tatt imot over 1000 barn. Vi samarbeider med leger, kommunejordmødre og helsesøstre i kommunehelsetjenersten.  På St.Olav veileder vi både jordmødre og legestudenter i fødsel og barselomsorg.
Selv har vi egne barn og ulike fødselserfaringer, som vi gjerne forteller deg om. Å føde og ta imot barn er så spesielt at vi kan ikke annet enn å trives med arbeidet vårt.
Foto: Christina Børding