Fødselsforberedende kurs i Trondheim
Foto: Christina Børding
Velkommen til hjemmesiden vår

Vi avvikler desverre og vil ikke holde flere kurs fremover.

Vi er 3 jordmødre, tilknyttet føde/barselavdelingen på St.Olavs hospital, som ønsker velkommen til fødselsforberedende kurs. Vi startet opp våren 2010 og har siden tilbudt kurs i gjennomsnitt en gang / eller 1 gang annenhver måned.

Kurset holdes i koselig lokale i Freidighuset

Da har vi fått GO fra Freidighuset og vi kan avholde kurs igjen😊

16 april 2020 kl 18-21 i Freidighuset/klubbhuset Freidig på Eberg
Få plasser igjen 😊 Avlyst pga corona

28 mai 2020 kl 18-21 i Freidighuset/klubbhuset Freidig på Eberg
Noen plasser ledig😊


Høst 2019

14 november kl 18-21 i Freidighuset / klubbhuset til Freidig. Fullt😊

12 september kl 18-21 i Freidighuset/ klubbhuset til Freidig. Fullt😊Avholdte kurs vår 2019

14 feb 2019 kl 18-21 i Freidighuset/ klubbhuset til Freidig. Fullt🤗

25 april 2019 kl 18-21 i Freidighuset/ klubbhuset til Freidig. Fullt😊

6 juni 2019 kl 18-21 i Freidighuset/ klubbhuset til Freidig. Noen ledige plasser😉Alle disse kursene er enkeltstående kurs.

På alle disse kursene vil vi gjennomgå en generell fødselsforberedelse, snakke litt om barseltid og om spedbarnets kompetanse og vise dere powerpoint, bilder og video fra fødeavdelingen på St. Olav.

Beklageligvis tilbyr ikke St.Olav omvisning på føde og barselavdeling lenger, slik at bilder og video er det beste alternativet pr.dags dato.

Vi vil holde disse kursene på norsk. Vi vil ha diverse drikke stående fremme og Helenes hjemmelagde kaker eller boller :-)
  
Ta gjerne med stolpute om du vil sitte litt mykere. 

Hvorfor vi tilbyr kurs:

Vi vil bidra med å gi en nøktern og mest mulig realistisk informasjon for å forberede deg til fødselen og barseltiden. På våre kurs tar vi imot maks 10 par. 
Det gjør at vi også har tid til å gi deg individuell behandling. Vi har to pauser med noe å drikke å spise. Da er det mulighet til å stille spørsmål til oss jordmødre. Vi er alltid to jordmødre tilstede på kursene i fødselsforberedelse, men ofte alle tre.
Kurset i fødselsforberedelse tar utgangspunkt i den normale fødselen, men vi kan ikke unngå å komme inn på det som også noen ganger avviker fra normalen.  Vi opplever at kunnskap gir trygghet, og vi håper at vårt bidrag kan bli et positivt  suplement til din forberedelse til fødselen og barseltiden.

For vår del synes vi det er ekstra hyggelig å møte deg før du kommer inn til føde og barselavdelingen på St. Olav.

Ved påmelding: 

klikk deg inn på påmeldingsfanen på venstre side og gi beskjed om hvilket kurs og dato du/dere kan tenke dere, samt navn,adresse, mail og mobilnummer.

Du vil få bekreftelse på ledig plass senest neste dag. Det vil da være en 2 dagers frist for innbetaling for å beholde plassen. Er du seint ute med påmelding og ønsker å høre om det finnes restplasser så kan dere ringe eller sende sms til 99734520  dersom det er snakk om dager før aktuell kursdag.

Vi vil også gjøre dere oppmerksom på at vi kommer inn under paragraf 22, ledd m dersom man etter påmelding/ innbetaling er forhindret fra å komme, slik at innbetaling ikke blir refundert. se evnt egen underside.

JordmorMaja er registrert som eget foretak.